Umeå400 - Framtidshälsning Kalle Grill
Kalle Grill är filosof och jobbar som forskare och lärare vid Umeå universitet. Forskningen handlar om frihet, folkhälsopolitik och hur vi ska värdera framtida liv. Kalles Umeå inkluderar Hamptjärnsberget, som är ett av hans favoritställen. Han gillar att naturen finns så nära staden.
– Jag hoppas att Umeå kommer att värna om sina naturområden. Både Ume Älvdal, Stadsliden och områden som ligger i stan. Men också om stadsnära skogsområden som det här.
45 visningar