Umeå400 - Framtidhälsning Marie-Louise Rönnmark
Marie-Louise Rönnmark är kommunfullmäktiges ordförande i Umeå. Hon står vid Rådhusparken bredvid Umeälven, där staden för 400 år sedan fick sina stadsrättigheter. Hon berättar om sina tankar för framtiden:
– Jag tror på livet och jag tror på framtiden.
Det handlar om hur viktigt det är att lyssna till barnen och ge stöttning till föräldrarna. Den mångkulturella staden är viktig att behålla, liksom ett samhälle där demokratin återvinns.
22 visningar