Umeå400 - Framtidshälsning Hanna Lundin Jernberg
Hanna arbetar som kommunpolitiker och hon berättar om sitt Umeå på en plats som har kommit att betyda mycket för henne: Umeå universitet. Tack vare universitetet fick hon också en biljett in till staden och valde att bli kvar efter sina studier. Hon vill lyfta hur viktigt universitetet är för Umeå som stad och dess utveckling.
– Häri ligger en otroligt kraft. Vi ska ta tillvara på de här studenterna. Det är de som kan få Umeå att fortsätta växa.
65 visningar