Umeå400 - Framtidshälsning Helene Hellmark Knutsson
Helene Hellmark Knutsson är landshövding i Västerbottens län sedan två år tillbaka. Hennes framtidshälsning skickar hon från det vackra länsresidenset där hon bott sedan augusti 2020. Hon berättar om Umeås historia och att det är tack vare modiga och beslutssamma politiker och invånare som Umeå har tagit sig dit det är idag.
– Ni är redan väldigt stolta över er stad och jag är säker på att ni kommer att vara det även i framtiden.
39 visningar