Umeå400 - Framtidshälsning Anja Raza
Anja Raza är sex år gammal och går på förskolan Älgen i Umeå. Hon tycker om musik och framför en sång hon gillar. Hon berättar också att hon vill jobba med att bestämma. Gärna över de andra barnen och vad man ska äta. Dessutom berättar Anja om hur ramadan skiljer sig för henne och hennes föräldrar.
– Jag får bara äta för att jag har lilla ramadan.
30 visningar