Umeå400 - Framtidshälsning Ann-Christine Gradin
Ann-Christine Gradin är utbildningsdirektör i Umeå kommun. Hon framför sin framtidshälsning från Maja Beskow skolan. Just för skolans innebörd och betydelse i samhället, samt för individen.
– Det finns ingen bättre plats att skicka en framtidshälsning ifrån.
22 visningar