Umeå400 - Framtidshälsning Madhuri Hasan och William Lundberg
Madhuri och William går sista året på Dragonskolan och har dramatiserat en framtidshälsning som handlar om det de önskar ska ske i Umeå i framtiden. Nämligen utökad busstrafik och en större satsning på elbussarna.
– Det skulle underlätta för oss och klimatet.
27 visningar