Umeå400 - Framtidshälsning Lars-Erik Edlund
Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk vid Umeå universitet. Han skickar sin framtidshälsning från Ordenshuset i Umeå. Utgångspunkten i hans framtidshälsning handlar att om blicka tillbaka i historien. För att se vilka djupa rötter som är viktiga för de mötesplatser och rörelser vi har än i dag.
– Sådana saker som till exempel folkrörelsernas stora betydelse som fortfarande är viktig här i Umeå.
14 visningar