Kommunfullmäktige 31 januari 2022, del 1
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet: 0.01.05: Interpellation; Förekomsten av hedersförtryck på Umeås skolor; Lena Riedl (M). 1.07.10: Antagade av Dagvattenprogram för Umeå. 1.58.50: Genomförande- och medfinansieringsavtal för Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön. 2.24.40: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 2.44.30: Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden.
54 visningar
Card image cap 03:38:08 1 visningar 3 veckor sedan
Kommunfullmäktige 27 februari 2023, del 2
Card image cap 02:39:26 6 visningar 3 veckor sedan
Kommunfullmäktige 27 februari 2023, del 1
Card image cap 02:55:11 77 visningar 1 månader sedan
Kommunfullmäktige 30 januari 2023, del 1