Kommunfullmäktige 31 januari 2022, del 1
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet: 0.01.05: Interpellation; Förekomsten av hedersförtryck på Umeås skolor; Lena Riedl (M). 1.07.10: Antagade av Dagvattenprogram för Umeå. 1.58.50: Genomförande- och medfinansieringsavtal för Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön. 2.24.40: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 2.44.30: Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden.
54 visningar