Kommunfullmäktige 31 januari 2022, del 2
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet:
0.00.50: Kommunrevisorerna informerar.
0.06.20: Jämställdhetsutskottet informerar.
1.05.50: Motion; Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD).
2.13.00: Motion; Pensionssamtal för nyanställda; Maja Westling (C).
2.32.30: Motion; Begränsad digital mötestid för kommunanställda; Mattias Larsson, Robert Axebro, Maja Westling (C).
2:45:40: Motion; En kommun som bygger för framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman Lander (V).
3:37:10: Interpellation; Vad avser Umeå kommun göra för att säkra vintertrafiken till Holmön? Mattias Larsson (C).
4:01:10: Interpellation; Kritik från Inspektionen för vård och omsorg; Davis Kaza (AP).
4:28:50: Interpellation; Vem har beslutat om att kasta ut fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? Solveig Granberg (C).
69 visningar