Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 2
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet: 0:16:15 Antagande: Detaljplan för fastigheten Vale 17
52 visningar