Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 3
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet: 0:00:00 Fortsättning: Antagande: Detaljplan för fastigheten Vale 17 0:15:37 Grössjöns naturreservat – revidering av syfte, föreskrifter och skötselplan
0:31:51 Upphörande av optionsavtal gällande Dåva Terminal AB
0:33:43 Kommunfullmäktigeuppdrag 2021:23 – 1 000 nya gymnasieplatser
2:43:40 Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden.2:47:41 Motion 9/2021: Inför en personalpolitisk fond; Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)3:22:00 Fråga: När ska fullmäktiges beslut verkställas? Veronica Kerr (KD)
3:28:23 Fråga: Hur ska kommunen klara bemanningen under omikron-vågen? Davis Kaza (AP)
3:32:43 Fråga: Är det inte dags att utse Lars Lystedt till hedersmedborgare i Umeå? Anders Ågren (M)
3:38:19 Fråga: Vill Socialdemokraterna lägga ner all kommunal pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare / dagmammor) i Umeå tätort? Eva Maaherra Lövheim (C)
68 visningar
Card image cap 39:21 50 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 2
Card image cap 02:56:55 62 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 1
Card image cap 05:08:03 69 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 31 januari 2022, del 2