Kommunfullmäktige 28 mars 2022, del 2
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet:
0:00:00 Fortsättning: Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor
0:53:46 Plan för krisberedskap och civilt försvar 2022–2023
1:15:05 Särskilda ägardirektiv för Umeå kommunföretag AB
1:37:37 Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden.
1:41:56 Motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård och omsorgsverksamheter; Sven-Olov Edvinsson (C) och Mattias Larsson (C)
2:31:17 Motion 10/2021: Inför insynsplatser i styrelser och nämnder; Maria Nilsson (SD)
2:42:52 Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD)
3:32:13 Motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i politiken; Ellen Ström (V)
120 visningar
Card image cap 03:45:51 68 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 3
Card image cap 39:21 50 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 2
Card image cap 02:56:55 62 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 1