Kommunfullmäktige 28 mars 2022, del 1
Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel. Tidskoder för ärendena i denna del av sammanträdet:
0:00:00 På grund av tekniska problem saknas första ärendet under sammanträdet; Interpellation: Hur agerar Umeå kommun för att bemöta lögner om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar? Davis Kaza (AP).
0:01:10 Interpellation: Hur lever Umeå kommun upp till att Barnkonventionen blivit svensk lag? Anders Norqvist (L)
0:33:50 Policy och handlingsplan barnfattigdom
1:59:00 Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor
31 visningar
Card image cap 04:50:59 120 visningar 12 månader sedan
Kommunfullmäktige 28 mars 2022, del 2
Card image cap 03:45:51 68 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 3
Card image cap 39:21 50 visningar 1 år sedan
Kommunfullmäktige 28 februari 2022, del 2