Kommunfullmäktige 25 april 2022, del 1
Starttider för ärendena i denna del av sammanträdet: 0:00:00 - Interpellation: Kommer Umeå kommun göra något för att stötta bönderna i kommunen? Mattias Larsson (C). 0:41:20 - Interpellation: Varför har Umeå högre lokalkostnader för äldreomsorg? Marianne Normark (L). 1:15:00 - Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar.
77 visningar