Kommunfullmäktige 19 december 2022
Starttider för ärendena: 0:00:00 - Interpellation: Hur inplaneras totalförsvaret i Umeås samhällsplanering; Anders Norqvist (L).
0:19:35 - Interpellation: När ska kommunen göra något åt den olycksdrabbade korsningen? Hanna Lundin Jernberg (L).
0:25:05 - Interpellation: Har Umeå kommun anslutit sig till e-tjänsten ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”? Davis Kaza (AP).
0:33:45 - Fråga: Kommunala elsubventioner för PRO-medlemmar? Maria Nilsson (SD).
0:41:05 - Fråga: Hur hanterar Umeå kommun hatet och hotet riktat mot Mariehemsskolan efter Luciafirandet? Bore Sköld (V).
0:48:30 - Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp – fastställelse.
1:42:15 - Kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2023.
1:43:00 - Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden.
1:47:25 - Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott informerar.
2:23:25 - Information om samverkan kring framtidens vattenförsörjning.
2:42:50 - Utdelning av Umeå kommuns miljöpris.
30 visningar
Card image cap 03:53:44 76 visningar 3 månader sedan
Kommunfullmäktige 28 november 2022, del 2
Card image cap 02:57:08 99 visningar 3 månader sedan
Kommunfullmäktige 28 november 2022, del 1
Card image cap 01:24:09 58 visningar 4 månader sedan
Kommunfullmäktige 31 oktober 2022, del 2