08:21 16 visningar 3 veckor sedan
47. Leverans till Nationell Geodataplattform
01:17 0 visningar 3 veckor sedan
Bestämmelser giltighetstid (Tillfällig användning)
01:28 1 visningar 3 veckor sedan
45. Vertikal avgränsning i 22.3
03:05 3 visningar 3 veckor sedan
44. Genomförandetid i 22.3
02:06 3 visningar 3 veckor sedan
43. Planbestämmelsemotivering
00:29 54 visningar 1 år sedan
40. Vilken programversion har jag?