02:08:29 20 visningar 5 månader sedan
Digitalt lärseminarium för legitimerad personal – palliativ vård i hemmet
01:31:33 11 visningar 5 månader sedan
Digitalt lärseminarium för vård- och omsorgspersonal – palliativ vård i hemmet
02:00:04 10 visningar 5 månader sedan
Digitalt lärseminarium för chefer – palliativ vård i hemmet