01:03:51 71 visningar 2 år sedan
Uppstartsmöte suicidprevention 15 februari 2022 - Gergö Hadlazky
01:54:57 62 visningar 2 år sedan
Seminarium om chefsrollen i arbetet med suicidprevention 20 maj 2022
01:45 111 visningar 2 år sedan
Det här kan du göra när någon i din närhet mår dåligt.