Kommunfullmäktige 26 februari 2024, del 2
Ärenden:
0:00:00 - Kommunrevisorerna informerar
0:05:40 - Interpellation: Kvarstanning av studenter – vad gör vi? Hanna Lundin Jernberg (L)
0:34:25 - Interpellation: När ska Umeå kommun sluta betala bidrag till Ibn Rushd? Kjerstin Widman (M)
1:15:00 - Interpellation: Varför följer inte Umeå kommun resepolicyn? Bore Sköld (V)
1:48:45 - Interpellation: Värdesätter styrande partier budget- och skuldrådgivningen? Åsa Bäckström (V)
2:03:25 - Interpellation: Återigen arbetsmiljön inom äldreomsorgen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
2:33:10 - Interpellation: När kan Umeå kommun möta alla elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rätt till stöd under sin skoltid i grund- och gymnasieskolan? Anna-Karin Sjölander (C) och Sven-Olov Edvinsson (C)
3:02:00 - Interpellation: När kan Västra länken öppnas? Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)
3:11:00 - Interpellation: Vill Umeå kommun samverka med funktionsrättsorganisationerna eller inte? Hanna Lundin Jernberg (L)
3:34:50 - Interpellation: Når Umeå kommun målet om fossilfri fordonsflotta till 2030? Åsa Bäckström (V)
3:58:50 - Interpellation: Är beslut om nedläggning av Sjöbacka äldreboende redan tagit? Mattias Larsson (C) och Solveig Granberg (C)
4:24:45 - Fråga: Var är vi i den fortsatta processen om att få det nödvändiga godkännandet av Ubmeje från Lantmäteriet? Linda Lotare (V)
108 visningar