Kommunfullmäktige 25 mars 2024, del 1
Ärenden:
0:00:42 - Interpellation: Hur ser kommunens beredskap ut för när friskolor läggs ner? Tobias Holmbom (V)
0:35:36 - Interpellation: Överpris för Thoren Arena; Patrik Brännberg (AP), Davis Kaza (AP)
1:04:20 - Motion 3/2023: Bygg en äventyrslekpark på Mariehemsängarna; Maria Lindvall (L)
1:26:20 - Motion 8/2023: Inför gratis skollunch på loven; Ellen Ström (V), Daniell Anderson (V) och Johan Stål (V)
1:53:20 - Motion 10/2023: Inför skolfrukost i Umeå; Daniell Andersson (V), Johan Stål (V), Tobias Holmbom (V)
65 visningar