Kommunfullmäktige 25 mars 2024, del 2
Ärenden:
0:01:16 - Kommunrevisionen informerar
0:06:45 - Brand- och räddningsnämndens äskande om nya investeringsmedel
0:07:45 - Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden
0:11:05 - Interpellation: Bakgrundskontroller och belastningsregister; Veronica Kerr (KD)
0:35:19 - Interpellation: Varför fungerar inte färdtjänsten som den ska i Umeå kommun? Hanna Lundin Jernberg (L) samt Interpellation: Hur hanterar vi bristerna i färdtjänsten? Fredrik Rönn (C)
1:09:20 - Interpellation: Fritidsgård i Umeå centrum? Maria Lindvall (-) (L)
1:32:28 - Interpellation: Är kommunstyrelsens ordförande jävig i Thoren Arena-affären? Bore Sköld (V)
1:59:34 - Interpellation: Hur värderar Umeå kommun kvinnodominerade yrken? Lennart Arvidsson (V)
2:23:15 - Interpellation: Hur motarbetar Umeå kommun välfärdskriminalitet? Åsa Bäckström (V)
2:51:28 - Interpellation: Personalförsörjningen i Umeå inom säkerhet och beredskap; Anders Norqvist (L)
3:09:25 - Fråga: Vill Socialdemokraterna mångdubbla avgifterna för hemtjänst i Umeå? Åsa Bäckström (V)
64 visningar