Kommunfullmäktige 29 april 2024, del 1
0:00:20 - Interpellation: Hur stor är kostnaden för skadegörelse i Umeå kommun? Lena Andersson (M)
0:28:30 - Interpellation: Skärmtid i Umeås förskolor; Anders Norqvist (L)
1:00:35 - Årsredovisning 2023
2:31:50 - Förvärv av byggnad på ofri grund – Sömmen 1 (Thoren Arena)
73 visningar