Kommunfullmäktige 17 juni 2024, del 1
Tidskoder för ärendena i del 1 (förmiddag)
0:00:40 – Planeringsdirektiv och budget 2025 samt plan 2026–2028
0:03:30 – Hans Lindberg (S), inledningsanförande
0:22:05 – Anders Ågren (M), inledningsanförande
0:32:20 – Bore Sköld (V), inledningsanförande
0:40:15 – Mattias Larsson (C), inledningsanförande
0:49:00 – Lars Forsgren (SD), inledningsanförande
0:57:15 – Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande
1:06:00 – Hanna Lundin Jernberg (L), inledningsanförande
1:16:15 – Davis Kaza (AP), inledningsanförande
1:26:05 – Veronica Kerr (KD), inledningsanförande
1:36:00 – Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter i del 2)
66 visningar