Infoteket om funktionshinder finns för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Här kan du få kunskap, vägledning, tips och verktyg för ett fungerande vardagsliv. Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala.

Infoteket finns i Uppsala, på S:t Johannesgatan 28 D. Besök vår hemsida: regionuppsala.se/infoteket