Infotekspodden - Med fokus på livet

Infotekets Niklas Rossi samtalar med inbjudna gäster om att leva med en funktionsnedsättning. Samtalen kan handla om allt från situationer man helst vill glömma till livets verkliga höjdare.

Infoteket om funktionshinder är en resurs inom Region Uppsala som har till uppgift att sprida kunskap och vägledning kring funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.