Bli delaktig på nätet
Här föreläser Stefan Johansson från Begripsam.
Hur ser den digitala tillgängligheten ut idag för personer med funktionsnedsättningar? Vilka är de största utmaningarna? Hur kan fler få nytta av digitala verktyg och tjänster?

Inspelad 12 oktober 2022. Speltid 70 minuter.

Filmen har svensk text.

150 visningar