Vad är cerebral pares, cp? (syntolkad version)
Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om cp hos barn och vuxna. Vi får lära oss om cp, vad det kan bero på, samt om olika typer av cp.

Inspelad 3 mars 2021.

Speltid 60 minuter.
16 visningar