Autism och adhd vid cerebral pares (syntolkad version)
Magnus Påhlman (med. dr. och barnneurolog) berättar om resultaten från sitt avhandlingsprojekt. Hans undersökningar har visat att 45 procent av barnen med cerebral pares också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med cp får sina funktioner och funktionsnedsättningar beskrivna tidigt så att rätt stöd kan ges i rätt tid till rätt barn.

Speltid 77 minuter.
11 visningar