Autism och OCD - att stötta och behandla (syntolkad version)
Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)? Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, berättar om skillnader och likheter mellan de två tillstånden. Vi får en inblick i OCD-behandling och hur den kan anpassas utifrån autism, samt hur man som anhörig kan stötta på bästa vis.

Inspelad 10 februari 2021.Speltid 57 minuter.
86 visningar