Marcus Westin: Adhd hos barn
Marcus Westin, överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin
inom Akademiska sjukhuset. Här ger han grundläggande information om diagnosen adhd. Till exempel hur det visar sig och vilka konsekvenser adhd kan innebära i vardagslivet. Föreläsningen tar även upp orsaker till adhd och betydelsen av tidig diagnos.

Inspelad i november 2023.

Filmen har svensk undertext.
284 visningar