Ungdomar och deras psykiska hälsa
Mikael Andersén, psykolog på Barn- och ungdomshälsan i Uppsala län ger goda råd och presenterar forskningsläget vad gäller ungas psykiska ohälsa. Vi får även ta del av aktuell forskning kring bemötande av psykisk ohälsa, både i ett akut läge och från ett systemperspektiv.

Speltid 76 minuter.
47 visningar