Ritprata inför en resa - om appen Ritprata
För att skapa tydlighet och struktur inför en resa kan man använda sig av ritprat. Här ett exempel i en app som utgår från "Frågor för att få koll".
36 visningar