Kommunfullmäktige 29 augusti 2022, del 2
Ärenden i eftermiddagsdelen av sammanträdet:
0:01:15 - Kommunrevisionen informerar
0:09:40 - Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå; Maria Nilsson (SD) och Christina Sjödin (SD)
0:43:50 - Motion 2/2022: Kompensation för extra insatser under pandemin; Anna-Karin Sjölander (C)
1:33:00 - Motion 4/2022: Avbryt vänortssamarbetet med ryska Petrozavodsk; Anders Ågren (M)
2:06:20 - Motion 6/2022: Solidaritet med krigsdrabbade folk; Bore Sköld (V)
2:26:00 - Fråga: Hur ska handlingsplanen mot våld implementeras? Gudrun Nordborg (V)
2:37:35 - Fråga: Språktester inom äldreomsorg och hemtjänst; Anders Ågren (M)

Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel.
33 visningar