Kommunfullmäktige 26 september 2022
0:00:00 - Interpellation: Vad tänker Socialdemokraterna göra åt den ohållbara arbetsmiljön för personliga assistenter? Marianne Normark (L)
0:42:10 - Interpellation: Slå vakt om vattenkvaliteten i Stöcksjön; Davis Kaza (AP)
1:01:00 - Fråga: Är Bostaden satt under kapitalblockad? Anders Sellström (KD)
1:08:40 - Kommunfullmäktiges arbetsordning
1:27:05 - Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)
1:28:10 - Valärenden och anmälningsärenden
1:29:45 - Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus; Maria Nilsson (SD)
2:00:00 - Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; Gudrun Nordborg och Bore Sköld (V)
2:12:35 - Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation; Veronica Kerr och Birgitta Nordvall (KD)
2:37:05 - Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V)
2:47:40 - Kommunrevisorerna informerar
2:51:10 - Ordförande sammafattar mandatperioden
61 visningar