Kommunfullmäktige 28 november 2022, del 1
Ärenden i förmiddagsdelen av sammanträdet:
0:00:50 - Antagande: Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022‐2025
2:16:45 - Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns verksamheter
2:33:35 - Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten
2:34:10 - Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder
2:35:30 - Revidering ‐ Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023‐2026 (ärendet fortsätter i del 2)

Filmens undertext är automatiskt genererad och kan innehålla fel.
109 visningar