45:05 25 visningar 9 månader sedan
Automatisering – ”what’s in it for me?”
45:33 15 visningar 10 månader sedan
Parter och kontakter 20220520
43:00 17 visningar 10 månader sedan
Nyttan i sammanträdesfunktionaliteten 20220506
44:59 33 visningar 1 år sedan
Maximera nyttan av automatiserade faktureringsrutiner
47:10 14 visningar 1 år sedan
Förberedelserna som ger en bättre arkivering
46:55 15 visningar 1 år sedan
E-tjänster - nycklarna för ett lyckat införande
48:01 25 visningar 1 år sedan
Effekter i e-tjänsternas spår